post

JAK DZIAŁA UBEZPIECZENIE OC?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia OC. Jest nim objęty pojazd, a nie właściciel, tak więc ubezpieczenie obowiązuje nawet wtedy gdy pojazdem porusza się inna osoba, niekoniecznie właściciel. Za nieposiadanie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, podmiot zobowiązany będzie musiał zapłacić zryczałtowaną wysokość opłaty. Read More

post

PRZEGLĄD POJAZDU PRZED DALEKIM WYJAZDEM

Dla naszego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa osób, które podróżują z nami, powinniśmy wykonać przegląd pojazdu zwłaszcza przed daleką podróżą. Zaletą takiego procesu jest fakt, że obok zwiększonego bezpieczeństwa, uda nam się odkryć usterki w fazie początkowej, dzięki czemu zaoszczędzimy pieniądze na ewentualnych naprawach.

Read More