post

JAK DZIAŁA UBEZPIECZENIE OC?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia OC. Jest nim objęty pojazd, a nie właściciel, tak więc ubezpieczenie obowiązuje nawet wtedy gdy pojazdem porusza się inna osoba, niekoniecznie właściciel. Za nieposiadanie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, podmiot zobowiązany będzie musiał zapłacić zryczałtowaną wysokość opłaty. Read More