post

Od 18 maja 2015 roku wprowadzono nowe przepisy, które w dużym stopniu zwiększają sankcję karne dla niebezpiecznych kierowców. Kluczową zmianą, jaka została wprowadzona jest dotkliwsze karanie osób przekraczających prędkość o ponad 50km/h w terenie zabudowanym.

Wykroczenie tego typu wiąże się z utratą prawa jazdy na okres trzech miesięcy. W przypadku osób, które mimo to w dalszym ciągu będą poruszały się swoim samochodem bez wymaganych uprawnień, kara ta wzrasta do szczęściu miesięcy. Dla recydywistów, którzy całkowicie zlekceważą zakaz, prawo przewiduje cofnięcie uprawnień i konieczność podejścia do egzaminu na prawo jazdy od nowa. Dokument może zostać zabrany kierowcy również wtedy, gdy liczba osób w samochodzie przekracza liczbę miejsc ujętych w dowodzie rejestracyjnym.

Dotkliwsze kary czekają również osoby prowadzące pojazdy pod wpływem alkoholu. Kierowca taki będzie mógł otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 15 lat. Obligatoryjna stanie się również konieczność zapłaty kary pieniężnej w wysokości minimum 5 tysięcy złotych, a w przypadku recydywy nie mniej niż 10 tysięcy złotych.
Zmiany dotyczą także młodych kierowców, którzy przez pierwsze 2 lata od wydania uprawnień, będą musiały wyjątkowo uważać na drogach. Cofnięcie im prawa jazdy może mieć miejsce w przypadku, kiedy spowodują wypadek drogowy lub trzy razy popełnią wykroczenie przekraczając dozwoloną prędkość o 30km/h.